NOWOŚĆ! Wypróbuj krem pod oczy Slow On z retinoidami nowej generacji

Sprawdzam

Projekt realizowany przy udziale Funduszy Europejskich

Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, 15-003 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0009/20 pn. „Wdrożenie i promocja suplementów diety Health Labs Care na wybranych rynkach zagranicznych” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0009/20-00 z dnia 30.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynkach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Brazylii w oparciu o posiadany produkt - suplementy diety.

Wartość projektu:

1 153 553,96 zł

Kwota dofinansowania:

640 529,40zł