Bifidobacterium breve LMG 13208

Bifidobacterium breve LMG 13208

Mikroorganizmy znalazły zastosowanie w leczeniu i profilaktyce schorzeń już w poprzednim tysiącleciu, pomimo tego, iż nie znano jeszcze wtedy ich dokładnych mechanizmów działania. Postęp nauki doprowadził do powstania nowej gałęzi mikrobiologii: mikrobiologii terapeutycznej. Prawidłowa praca mikrobioty jelitowej jest kluczowa dla utrzymania zdrowia i może być jego wyznacznikiem. Probiotyki z gatunku Bifidobacterium breve są jednymi z najczęściej stosowanych na całym świecie ze względu na zdolność do efektywnego zasiedlania jelit i korzystnego działania na nasz organizm.

Dowiedzmy się więcej o szczepie Bifidobacterium breve LMG 13208.

Charakterystyka ogólna

Rodzaj Bifidobacterium, to najliczniejsza grupa drobnoustrojów zasiedlających jelita noworodków. Są to Gram- dodatnie bakterie wyizolowane od niemowląt, które były karmione piersią. Bakterie z rodzaju Bifidobacterium biorą udział w procesie dojrzewania układu odpornościowego u dzieci. Są wyspecjalizowane w metabolizowaniu wszystkich oligosacharydów, gdzie produktami końcowymi procesu są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które przyczyniają się do wzmocnienia bariery jelitowej. (1) Pomimo, iż są to bakterie głównie kolonizujące jelita niemowląt, to ich suplementacja w wieku dorosłym może przynieść korzyści dla zdrowia, m.in. zwiększyć różnorodność mikrobiotyczną okrężnicy.

Ciekawostka

Dosłowne tłumaczenie słowa probiotyk oznacza „dla życia”. W roku 2001 została wydana oficjalna definicja probiotyku, jako żywego organizmu, który podawany w odpowiednich ilościach przynosi korzyści zdrowotne. Jednak w roku 2014 została ona uzupełniona o kwestię, która mówi, iż musi to być mikroorganizm, dla którego istnieją naukowe dowody na bezpieczeństwo i skuteczność. Wyklucza to żywe kultury bakterii przeprowadzające procesy fermentacji w żywności, dla których nie istnieją konkretne dowody naukowe dla korzyści zdrowotnych. Przed wydaniem oświadczenia, określenie probiotyk było bardzo często nadużywane w przypadku żywności, która zawierała bakterie kwasu mlekowego, bez dokładnego wyszczególnienia szczepów. Pamiętajmy, iż prawidłowo opisany szczep probiotyczny, to nazwa rodzajowa, gatunkowa oraz oznaczenie numeryczne mówiące o pochodzeniu szczepu. (2)

Bezpieczeństwo przyjmowania probiotyku

Probiotyki posiadają status GRAS (Generally Recognized as Safe), co oznacza iż zostały powszechnie uznane za bezpieczne. Aby szczep drobnoustroju zyskał miano probiotyku musi wykazywać bezpieczeństwo stosowania i być potwierdzony przynajmniej jednym badaniem klinicznym.

Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla Bifidobacterium breve, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 878 badań wykazujących działanie Bifidobacterium breve.
19
przeanalizowanych badań
17
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm

Poznaj produkty zawierające ten składnik: