Bifidobacterium infantis LMG 25627

Bifidobacterium infantis LMG 25627

Pośpiech obecnych czasów, duża ilość żywności przetworzonej czy smog bardzo niekorzystnie wpływają na nasz organizm. Warto dokładniej zbadać funkcjonowaniu naszych jelit, których „kondycja” będzie mieć odzwierciedlenie w ogólnym stanie naszego zdrowia. Społeczeństwo w kilku ostatnich dekadach utraciło kluczowe gatunki drobnoustrojów zasiedlających jelita, dlatego tak ważne są działania w kierunku zwiększenia różnorodności mikrobiotycznej naszych jelit. Jednym z nich może być odpowiednia probiotykoterapia, która będzie wielkim wsparciem dla naszej mikrobioty jelitowej. Bakterie z rodzaju Bifidobacterium potrafią przynieść ulgę w wielu problemach związanych z układem pokarmowym.

Głównym przedstawicielem tego rodzaju jest gatunek Bifidobacterium infantis.

Charakterystyka ogólna

Probiotyki są to drobnoustroje, które dostarczane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści dla zdrowia. Bakterie z rodzaju Bifidobacterium biorą udział w procesie dojrzewania układu odpornościowego u dzieci. Są to Gram- dodatnie bakterie wyizolowane od niemowląt, które były karmione piersią. (1) Jest to najliczniejsza grupa drobnoustrojów zasiedlających jelita noworodków.

Czy suplementacja B.infantis jest bezpieczna?

Probiotyki posiadają status GRAS (Generally Recognized as Safe), co oznacza iż zostały powszechnie uznane za bezpieczne. Aby szczep drobnoustroju zyskał miano probiotyku musi wykazywać bezpieczeństwo stosowania i być potwierdzony przynajmniej jednym badaniem klinicznym.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyznał bezpieczeństwo gatunkowi bakterii z gatunku Bifidobacterium longum subsp. infantis.

Ponadto wykazano, że B.infantis nie są powiązane z opornością na antybiotyki. (2)

Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla Bifidobacterium infantis, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 679 badań wykazujących działanie Bifidobacterium infantis.
11
przeanalizowanych badań
8
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm

Poznaj produkty zawierające ten składnik: