Bifidobacterium longum LMG 26652

Bifidobacterium longum LMG 26652

Charakterystyka ogólna

Bifidobacterium longum, to jeden z głównych rodzajów bakterii probiotycznych. Mają one zdolność do kolonizacji przewodu pokarmowego oraz zasiedlania niszy jelita na dłuższy czas. (1) Ponadto bakterie z rodzaju Bifidobacterium biorą udział w procesie dojrzewania układu odpornościowego. Bakterie probiotyczne biorą udział w produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA). (2)

Bezpieczeństwo stosowania probiotyków

Probiotyki posiadają status GRAS (Generally Recognized as Safe), co oznacza iż zostały powszechnie uznane za bezpieczne. Aby szczep drobnoustroju zyskał miano probiotyku musi wykazywać bezpieczeństwo stosowania i być potwierdzony przynajmniej jednym badaniem klinicznym.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyznał bezpieczeństwo rodzajowi bakterii z gatunku Bifidobacterium longum.

Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla Bifidobacterium longum, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 1 847 badań wykazujących działanie Bifidobacterium longum.
14
przeanalizowanych badań
12
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm

Poznaj produkty zawierające ten składnik: