Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla laktoferyny, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 9 085 badań wykazujących działanie laktoferyny.
21
przeanalizowanych badań
19
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm

Poznaj produkty zawierające ten składnik: