Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla manganu, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 1949 badań wykazujących działanie manganu.
13
przeanalizowanych badań
10
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm

Poznaj produkty zawierające ten składnik: