Saccharomyces boulardii CNCM I-10

Saccharomyces boulardii CNCM I-10

Gdy słyszymy słowo probiotyk najczęściej myślimy o bakteriach, które faktycznie przeważają w dostępnych na rynku preparatach probiotycznych. Nasza mikrobiota również głównie składa się z bakterii, ale nie można zapominać o pozostałych mieszkańcach naszej okrężnicy, którymi są między innymi grzyby, stanowiące 0,1% mikrobioty jelitowej. Szczepami probiotycznymi mogą być również drobnoustroje należące do grupy drożdżaków, które pod pewnymi względami mają przewagę nad bakteriami. Jednym z nich jest odkryty przez Henry’ego Boularda gatunek nazwany jego nazwiskiem: Saccharomyces boulardii. Przez wiele lat prowadzono eksperymenty z jego udziałem, aby móc zgromadzić jak najwięcej informacji czy jest tak samo skuteczny, jak probiotyczne szczepy bakteryjne.

A czy jest? Dowiedzmy się więcej!

Charakterystyka ogólna

Saccharomyces boulardii jest gatunkiem niepatogennego drożdżaka. Jest odporny na działanie kwasów żołądkowych oraz żółci, dzięki czemu po spożyciu dociera w dużej ilości do jelit i efektywnie je kolonizuje. Szczep Saccharomyces boulardii MUCL 53837 jest szczególnie pomocny podczas terapii antybiotykami, zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek i innych działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. (1) Drożdżaki w odróżnieniu od bakterii, są odporne na działanie antybiotyków i nie przenoszą na nie oporności. (2)

Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla Saccharomyces boulardii, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 788 badań wykazujących działanie Saccharomyces boulardii.
22
przeanalizowanych badań
20
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm
Informacje opublikowane w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako indywidualne porady lecznicze. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji skonsultować się z lekarzem lub terapeutą. Wydawca nie ma intencji wchodzenia ze swoimi Czytelnikami w relację lekarz – pacjent. Wydawca nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za poprawne korzystanie z informacji zawartych na stronie, ani za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić na skutek omawianych terapii.
Przypisy
1.

Saccharomyces boulardii in childhood. Vandenplas Y, Brunser O, Szajewska H Eur J Pediatr. 2009 Mar; 168(3):253-65.

2.

Review article: yeast as probiotics -- Saccharomyces boulardii. Czerucka D, Piche T, Rampal P Aliment Pharmacol Ther. 2007 Sep 15; 26(6):767-78.

3.

Elmer GW, Martin SW, Horner KL, McFarland LV, Levy RH. Survival of Saccharomyces boulardii in the Rat Gastrointestinal Tract and Effects of Dietary Fiber. Microb Ecology Health Dis. 1999;11:29–34.