Saccharomyces boulardii MUCL 53837

Saccharomyces boulardii MUCL 53837

Gdy słyszymy słowo probiotyk najczęściej myślimy o bakteriach, które faktycznie przeważają w dostępnych na rynku preparatach probiotycznych. Nasza mikrobiota również głównie składa się z bakterii, ale nie można zapominać o pozostałych mieszkańcach naszej okrężnicy, którymi są między innymi grzyby, stanowiące 0,1% mikrobioty jelitowej. Szczepami probiotycznymi mogą być również drobnoustroje należące do grupy drożdżaków, które pod pewnymi względami mają przewagę nad bakteriami. Jednym z nich jest odkryty przez Henry’ego Boularda gatunek nazwany jego nazwiskiem: Saccharomyces boulardii. Przez wiele lat prowadzono eksperymenty z jego udziałem, aby móc zgromadzić jak najwięcej informacji czy jest tak samo skuteczny, jak probiotyczne szczepy bakteryjne.

A czy jest? Dowiedzmy się więcej!

Charakterystyka ogólna

Saccharomyces boulardii jest gatunkiem niepatogennego drożdżaka. Jest odporny na działanie kwasów żołądkowych oraz żółci, dzięki czemu po spożyciu dociera w dużej ilości do jelit i efektywnie je kolonizuje. Szczep Saccharomyces boulardii MUCL 53837 jest szczególnie pomocny podczas terapii antybiotykami, zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek i innych działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. (1) Drożdżaki w odróżnieniu od bakterii, są odporne na działanie antybiotyków i nie przenoszą na nie oporności. (2)

Ciekawostka

Błonnik, pełniący rolę prebiotyków, czyli substancji będących swoistą pożywką dla bakterii i umożliwiających ich wzrost, jest również ważny dla drożdżaków. Psyllium- błonnik rozpuszczalny pochodzący z nasion babki jajowatej przyczynia się do zwiększenia liczby drożdży z gatunku Saccharomyces boulardii o około 22%. Inne rodzaje błonnika, takie jak pektyny nie wykazały w badaniach większego wpływu na ich wzrost. (3)

Poparte nauką

Istnieje szereg badań naukowych dla Saccharomyces boulardii, oto niektóre z nich:

W bazie danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed istnieje obecnie 788 badań wykazujących działanie Saccharomyces boulardii.
22
przeanalizowanych badań
20
wskazywało istotny statystycznie pozytywny wpływ na organizm

Poznaj produkty zawierające ten składnik: