POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI UTILIZAREA MODULELOR COOKIE ÎN VIGOARE DIN 4 NOIEMBRIE 2021

PREVEDERI GENERALE

 1. Operatorul și proprietarul site-ului web healthlabs.care este HEALTH LABS CARE S.A. (numit anterior: Health Labs Care Sp. z o.o. sp.k.) ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polonia, înregistrată la Registrul Judiciar Național al Registrului Societăților Comerciale ținut de Tribunalul districtual din Warszawa, Secția a XII-a comercială a Registrului Judiciar Național, sub numărul KRS 0000986637, număr de identificare fiscală (NIP) 9662131622, cod unic de înregistrare (REGON) 383828819, adresa de e-mail suport@healthlabs.care , numărul de telefon de contact +40 317 812 067 (se pot aplica tarife standard de apelare, în conformitate cu ghidul de tarife al operatorului de telefonie).
 2. Prezenta politică de confidențialitate conține informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care este posibil să le furnizați atunci când vizitați Magazinul Online sau care pot fi colectate prin intermediul modulelor cookie utilizate de Magazinul Online.
 3. Prezenta politică de confidențialitate are exclusiv rol informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Clienții Magazinului Online și pentru Clienții aplicației (nu constituie un contract sau un set de reguli).
 4. Atunci când termenii, expresiile și prescurtările din prezenta Politică de confidențialitate (de exemplu, Vânzător, Formular de comandă, Buletin informativ, Serviciu electronic) sunt scrise cu majusculă, trebuie să fie înțelese în conformitate cu definițiile din Regulamentul Magazinului Online, disponibil pe site-ul web al Magazinului Online.
 5. De fiecare dată când sunt obținute anumite date cu caracter personal, sunt furnizate informații detaliate privind prelucrarea acestora, sub forma unei note informative care poate fi văzută și accesată cu ușurință. Acest lucru este valabil, în special, pentru informațiile privind scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, perioada de stocare și destinatarii cărora le sunt transferate.
 6. Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că partenerii, subcontractorii și ceilalți colaboratori ai săi oferă garanții cu privire la aplicarea unor măsuri adecvate de securitate de fiecare dată când prelucrează date cu caracter personal la solicitarea Operatorului. Operatorul efectuează o analiză continuă a riscurilor, pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate în siguranță - în principal, prin permiterea accesării datelor numai de către persoane autorizate și numai atunci când este absolut necesar. 
  undefined

§ 2. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI DATELE DE CONTACT

1. Operatorul de date colectate prin intermediul:

a) Magazinului Online (inclusiv prin utilizarea modulelor cookie sau a tehnologiilor similare), obținute pe baza activităților online ale Clientului,

b) altor canale de comunicare cu Clientul, de exemplu, centrul telefonic de asistență;

este Health Labs Care S.A. [numită anterior: sp. z o.o. sp.k.] cu sediul social în Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polonia, înregistrată la Registrul Judiciar Național al Registrului Societăților Comerciale ținut de Tribunalul districtual din Białystok, Secția a XII-a comercială a Registrului Judiciar Național, sub numărul KRS 0000986637, număr de identificare fiscală (NIP) 9662131622, cod unic de înregistrare (REGON) 383828819.

2.Pentru orice probleme privind protecția datelor cu caracter personal, ne puteți contacta:

a) prin corespondență tradițională, expediată la următoarea adresă: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polonia.

b) prin e-mail: suport@healthlabs.care

c) telefonic: +40 317 812 067 (Luni -Vineri 10:00 – 18:00) (se pot aplica tarife standard de apelare, în conformitate cu ghidul de tarife al operatorului de telefonie).

3. Dacă:

a)doriți să contactați Operatorul pentru orice chestiune privind protecția datelor cu caracter personal,

b)doriți să vă exercitați drepturile cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt prelucrate de către Operator, în calitate de operator al acestora,

ne puteți scrie prin intermediul poștei electronice sau prin intermediul serviciilor poștale tradiționale, utilizând datele de contact menționate mai sus.

§ 3 CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CĂTRE OPERATOR?

1. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Acestea includ următoarele informații: adresa IP, titulatura, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

2. Prelucrăm datele cu caracter personal ale:

a) Utilizatorilor Magazinului Online, inclusiv ale Deținătorilor de cont,

b) Clienților,

c) Antreprenorilor,

d) Abonaților la buletinul informativ,

e) persoanelor care și-au dat acordul să primească comunicări de marketing,

f) persoanelor de contact, dar și ale persoanelor care au furnizat Operatorului Datele lor cu caracter personal prin intermediul altor mijloace de comunicare, de exemplu, prin site-urile web https://www.instagram.com/ și https://www.facebook.com (inclusiv prin aplicațiile mobile), ale căror condiții de utilizare se bazează pe reglementările disponibile în special la https://www.facebook.com/legal/terms, furnizate de Facebook Inc. sau Facebook Ireland Limited (denumite în continuare „Serviciul Facebook”). Principiile Serviciului Facebook și ale Instagram privind utilizarea și protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile la: https://www.facebook.com/policy.php. Operatorul nu are nicio influență asupra textului reglementărilor legale ale Serviciului Facebook, inclusiv asupra celor referitoare la Datele cu caracter personal.

§ 4. DOMENIUL DE APLICARE, SCOPUL, TEMEIUL JURIDIC AL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PERIOADA DE STOCARE A ACESTORA

1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator pe site-ul web, pentru a facilita utilizarea funcționalităților Magazinului Online, inclusiv procesarea automată în timpul utilizării site-ului web, adică pentru a:

a) furniza și afișa Conținut în Magazinul Online – în acest scop, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: adresa IP, modulele cookie. Prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (f) din RGPD – interesul legitim al Operatorului este să gestioneze Magazinul Online.

b) furniza Serviciile de cont - în acest scop, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, parola, adresa IP, modulele cookie, numele. Prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (b) din RGPD. Perioada de prelucrare a datelor colectate în acest scop nu va depăși perioada de furnizare a Serviciului de cont.

c) încheia un contract prin intermediul Magazinului Online – în acest scop, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: adresa IP, modulele cookie, adresa de e-mail, numele, detaliile adresei (strada, numărul locuinței, orașul și codul poștal, țara), datele de facturare, informațiile privind metodele de plată, numărul de telefon de contact, numărul comenzii sau alte date furnizate de Furnizorul de servicii pe site sau în timpul contactării Clientului. Prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (b) din RGPD. Datele colectate în acest scop vor fi procesate pentru o perioadă care nu va depăși 6 ani.

d) îndeplini atribuțiile Operatorului, în calitate de Vânzător și de Furnizor de servicii – în acest scop prelucrăm: numele, detaliile comenzii, informațiile privind metodele de plată, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa - strada, numărul locuinței, orașul și codul poștal, țara, numărul contului bancar, detaliile de facturare sau detalii pentru un alt document, de exemplu, numărul de identificare fiscală (CIF), numărul personal de identificare. Prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), literele (b), (c) și (f) din RGPD, după caz – în special cu privire la obligațiile prevăzute de legislația fiscală. Datele colectate în acest scop vor fi prelucrate pentru o perioadă care nu va depăși 5 ani, începând cu sfârșitul anului calendaristic în care a expirat termenul de plată a taxelor aferente contractelor încheiate cu Operatorul.

e) trimite la adresa de e-mail indicată de Client un buletin informativ pre-comandat, precum și pentru a trimite informații comerciale prin intermediul canalelor de comunicare indicate [e-mail, SMS, apel telefonic] - în acest scop, prelucrăm datele de contact, adresa de e-mail, numărul de telefon, detaliile comenzii, numele, adresa (strada, numărul locuinței, orașul si codul poștal), adresa IP, modulele cookie, detaliile comenzii si datele de ieșire. Prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului acordat în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (a) din RGPD. În acest scop, prelucrăm datele pentru o perioadă care nu depășește 5 ani.

f) în scopuri statistice și analitice, pentru a adapta site-ul web la preferințele dumneavoastră - pe baza consimțământului acordat în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (a) din RGPD. Prelucrăm datele cu caracter personal colectate în aceste scopuri utilizând instrumentele și modulele cookie descrise în prezenta Politică de confidențialitate, pe baza consimțământului dumneavoastră acordat în acest sens, în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (a) din RGPD. Datele colectate în aceste scopuri vor fi prelucrate pentru o perioadă care nu depășește 12 luni.

g) urmări interesul legitim al Operatorului de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (f) din RGPD, adică:

 • pentru a îndeplini obligațiile Magazinului Online privind reclamațiile, pentru a gestiona reclamațiile referitoare la Produse;
 • pentru a gestiona și pentru a opera Magazinul Online și pentru a garanta utilizarea în siguranță a acestuia, inclusiv prin detectarea abuzurilor și pentru a realiza statistici, chestionare, sondaje de evaluare a gradului de satisfacție a clienților;
 • pentru a pregăti și pentru a prezenta reclame, oferte și informații adaptate intereselor și nevoilor persoanelor vizate și, în special, pentru ca Operatorul să trimită Buletinul informativ pre-comandat la adresa de e-mail indicată de Client;
 • pentru a determina, întâmpina și evalua pretențiile; pentru a arhiva datele.

Datele colectate în acest scop vor fi procesate pentru o perioadă care nu depășește 6 ani.

2. Activitățile Utilizatorului în cadrul Magazinului Online, inclusiv datele sale cu caracter personal, sunt înregistrate în jurnalele de sistem (înregistrări electronice și cronologice de date, care conțin informații despre evenimente și activități legate de Magazinul Online, utilizate pentru furnizarea Serviciilor electronice de către Operator). Informațiile înregistrate în jurnale sunt prelucrate în interesul legitim al Operatorului (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din RGPD) pentru o perioadă de timp de până la 12 luni, în principal în scopuri legate de funcționarea Magazinului Online și sunt prelucrate în scopuri de întreținere, tehnice, analitice și statistice, precum și în scopuri legate de necesitatea de a asigura funcționarea și gestionarea în siguranță a sistemului informatic.

3. În ceea ce privește cealaltă sferă a domeniului de utilizare, justificată de scopurile de prelucrare, datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât există un temei legal pentru prelucrarea lor, cu excepția cazului în care reglementările legale în vigoare impun o perioadă mai lungă de stocare, de exemplu, pentru utilizarea acestora în proceduri judiciare la care persoana vizată și Operatorul vor fi părți.

4. La expirarea perioadei de stocare sau în lipsa oricărui alt temei legal pentru prelucrare, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate.

§ 5. DESTINATARI

1. Datele nu vor fi transferate de către Operator în toate cazurile și către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicați în politica de confidențialitate – Operatorul va transfera datele numai atunci când și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopului prelucrării datelor cu caracter personal.

2. În ceea ce privește furnizarea serviciului, datele cu caracter personal vor fi divulgate către entități externe care sprijină activitățile Operatorului, în special:

a) furnizori responsabili de asistență pentru sistemul informatic (asistență informatică legată de funcționarea Magazinului Online, găzduire e-mail, servicii de întreținere, servicii server);

b) entități precum bănci și procesatori de plăți – care gestionează plăți electronice și carduri de plată – în cazul unui Client care utilizează plăți electronice sau carduri de plată pe site-ul web, Operatorul pune datele cu caracter personal colectate la dispoziția unei entități care procesează, la solicitarea Operatorului, plățile menționate mai sus, efectuate pe site-ul web, după cum este necesar pentru procesarea plăților;

c) agenții de marketing și furnizorii de sisteme informatice utilizate pentru a sprijini activitățile de marketing (în domeniul de aplicare legat de serviciile de marketing pentru acele persoane vizate care și-au dat acordul cu privire la activitățile de marketing ale Operatorului);

d) furnizori de servicii de contabilitate, servicii juridice și de consultanță care oferă Operatorului asistență contabilă, juridică sau consultanță (în special o societate de contabilitate, un birou de avocatură sau o agenție de recuperare a creanțelor).

3. Destinatarii datelor pot fi, de asemenea, furnizori de plugin-uri de rețele de socializare, script-uri sau instrumente similare situate pe pagina site-ului web și care permit browserului utilizatorului site-ului web să descarce conținutul de la furnizorii de plugin-uri menționate mai sus și să ofere furnizorilor respectivi, în acest scop, datele cu caracter personal ale vizitatorilor, inclusiv: Facebook Ireland Ltd. – Operatorul utilizează, pe site-ul web al Magazinului Online, plugin-uri ale rețelelor de socializare Facebook și Instagram și, în acest sens, colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorului Magazinului Online și le pune la dispoziția Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) în domeniul de aplicare și în conformitate cu principiile privind confidențialitatea, care pot fi accesate la: https://www.facebook.com/about/privacy/ (datele cuprind informații despre activitățile de pe paginile site-ului web - inclusiv informații despre dispozitiv, site-urile web vizitate, achiziții. Reclamele afișate și modul de utilizare a serviciilor - indiferent dacă utilizatorul Magazinului Online deține sau nu un cont Facebook și este conectat sau nu la Facebook).

4. Destinatarii datelor pot fi, de asemenea, autorități publice sau entități care efectuează servicii publice, de exemplu, în cazul în care este semnalată o fraudă – organele corespunzătoare de aplicare a legii, dar și în domeniul de aplicare și în scopurile prevăzute de lege, de exemplu, procedurile de audit sau control cu privire la Operator, legea privind combaterea spălării banilor.

§6 TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SEE

Dacă Operatorul transferă datele cu caracter personal către o țară terță. Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European numai în condițiile prevăzute la articolul 46, articolul 47 sau articolul 49 din RGPD. Operatorul transferă datele cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar și doar în condițiile asigurării unui nivel adecvat de protecție, în principal prin: cooperarea cu persoanele împuternicite ale acestuia din țările pentru care a fost emisă, după caz, o decizie a Comisiei Europene; aplicarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană; aplicarea regulilor corporatiste obligatorii aprobate de autoritățile de supraveghere competente. Operatorul va furniza întotdeauna informații cu privire la intenția sa de a transfera datele cu caracter personal în afara SEE, în etapa de colectare a acestora.

§. 7 CREAREA DE PROFILURI PE BAZA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod automat, iar prelucrarea include și crearea de profiluri, în scopul așa-numitei creări obișnuite de profiluri (de exemplu, afișarea de mesaje și bannere în funcție de interesele cuiva), – pentru a personaliza mai bine informațiile și mesajul de marketing despre Operator, despre produsele și serviciile sale și despre entitățile care au legătură cu Operatorul. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că materialele noastre promoționale, informative și de marketing au fost valoroase pentru persoana vizată; prin urmare, pentru a adapta informațiile de marketing la preferințele și interesele individuale ale Clientului [prezentarea de reclame, oferte, promoții (reduceri)], ne bazăm pe informațiile referitoare la utilizarea Magazinului Online, de exemplu, prin analizarea frecvenței cu care vizitați Magazinul Online, sau pe detaliile referitoare la Comandă, pe activitățile din cadrul canalelor de vânzare ale Operatorului (adresa IP a calculatorului, modulele cookie, opțiunile preferate de cumpărare), interesul față de oferta/buletinul informativ sau față de gama de produse/servicii oferite de Operator, pe datele sociale și demografice (de exemplu, sex, vârstă, locație). Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile obținute în urma creării de profiluri prin intermediul sistemelor informatice automate au stat la baza analizării așteptărilor Clientului și au determinat acțiunile Operatorului, fără a avea un impact semnificativ asupra deciziilor Clientului.

§8 FURNIZAREA VOLUNTARĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal trebuie să fie furnizate în mod liber, dar furnizarea acestora este necesară pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum este specificat în capitolul 4, paragraful (1) de mai sus, pe care Operatorul nu le va putea îndeplini în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate. Pentru a evita orice dubiu, furnizarea de date în scopul prelucrării conform capitolului 4, paragraful 1, litera (e) de mai sus este strict voluntară și nu va împiedica executarea niciunuia dintre celelalte scopuri în care sunt prelucrate datele, menționate în capitolul 4, paragraful 1, de mai sus.

§9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne adresați întreaga corespondență utilizând datele de contact specificate în capitolul 2 de mai sus. Totodată, vi se solicită să ne transmiteți toate informațiile necesare care să ne permită identificarea exactă a entității care își exercită drepturile.
 2. Fiecare persoană vizată ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator are următoarele drepturi: 
  a) dreptul de a fi informată, lucru pe care Operatorul îl face prin această politică, care poate fi modificată la discreția Operatorului;
  b) dreptul de acces la datele cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a acestora; 
  c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  d) dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”);
  e) dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  f) dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal la un alt operator, în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza unui contract (articolul 6, alineatul 1, litera (b) din RGPD) sau al unui consimțământ (articolul 6, alineatul 1, litera (a) din RGPD);
  g) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, în special cu privire la marketingul direct, în temeiul articolului 6, alineatul 1, litera (f) din RGPD. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile prevăzute de articolul 6, alineatul 1, litera (f), din motive legate de o anumită situație;
  h) dreptul de a depune o plângere la Președintele Autorității de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.
  i) dreptul de a-și retrage oricând consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. Consimțământul poate fi retras oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării.
 3. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare, fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere. În acest scop, vă puteți adresa autorității de protecție a datelor cu caracter personal care are jurisdicție în zona în care vă aveți reședința (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, vă puteți adresa autorității de protecție a datelor cu caracter personal care are jurisdicție asupra sediului social al companiei noastre. Datele de contact pot fi găsite mai jos: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Varșovia, kancelaria@uodo.gov.pl

§10 MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

1. Utilizând modulele cookie (sau fișiere cu funcționalitate similară cu modulele cookie), Operatorul colectează informații cu privire la orice persoană care vizitează Magazinul Online. Site-ul web utilizează module cookie, iar mai jos sunt descrise informații detaliate cu privire la acest aspect. Cu ajutorul modulelor cookie, pot fi obținute sau stocate informații pe baza consimțământului utilizatorului. În mod normal, browser-ele web sau celelalte programe software instalate pe un PC sau pe un alt dispozitiv conectat la Internet permit în mod implicit plasarea modulelor cookie pe dispozitiv.

2. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni instalate pe dispozitivul Utilizatorului care vizitează site-ul web. Modulele cookie colectează informații, facilitând utilizarea paginilor de internet, de exemplu, prin memorarea vizitelor Utilizatorului pe site-ul web și a activităților pe care acesta le-a întreprins în timpul vizitei. Modulele cookie utilizate de către Operator sunt sigure pentru dispozitivul Utilizatorului. În special, nu este posibilă transferarea virușilor sau a oricărui alt software nedorit sau periculos pe dispozitivul Utilizatorului, prin intermediul modulelor cookie. Fișierele permit identificarea software-ului utilizat de către Utilizator și adaptarea individuală a site-ului web pentru fiecare Utilizator. Modulele cookie conțin numele domeniului în care își au originea, perioada de timp în care vor fi stocate pe Dispozitiv și o valoare alocată.

3. Operatorul utilizează așa-numitele module cookie de furnizare a serviciilor, pentru a oferi Utilizatorului servicii furnizate prin canale electronice și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. În această sens, Operatorul și alte entități care furnizează Operatorului servicii de analiză și statistică utilizează module cookie pentru a stoca informații sau pentru a obține acces la informațiile deja stocate în echipamentele de telecomunicații ale Utilizatorului (PC, telefon, tabletă etc.). Modulele cookie utilizate în acest scop includ:

a) module cookie cu date introduse de Utilizator (ID sesiune) pentru întreaga durată a sesiunii;

b) module cookie pentru redarea fișierelor multimedia (de exemplu, module cookie flash), pe durata sesiunii;

c) module cookie pentru optimizarea interfeței de utilizator pe durata sesiunii sau puțin mai mult.

4. Utilizatorul poate limita sau interzice accesul modulelor cookie pe dispozitivul său. În cazul în care este aleasă această opțiune, va fi posibilă utilizarea site-ului web, cu excepția acelor funcții care prin natura lor necesită utilizarea modulelor cookie.

5. Modulele cookie sunt stocate în alte scopuri decât cele necesare, inclusiv în scopuri de marketing, pe baza consimțământului utilizatorului (articolul 6, alineatul 1, litera (a) din RGPD. Prin urmare, aceste module cookie sunt activate numai dacă utilizatorul este de acord cu stocarea, bifând caseta de validare a modulelor cookie de pe site-ul web.

6. Setarea selectată în timpul primei vizite pe site, ca răspuns la o notificare privind utilizarea modulelor cookie (fereastră pop-up) va fi salvată. Setările pot fi modificate oricând în meniul setărilor de confidențialitate.

7. Operatorul utilizează module cookie originale în următoarele scopuri:

a) configurarea site-ului web și efectuarea proceselor necesare pentru funcționalitatea deplină a Magazinului Online - recunoașterea dispozitivului și afișarea corectă a site-ului web, adaptată nevoilor sale individuale; stocarea datelor necesare utilizării Magazinului Online,

b) Analizarea și studierea vizitelor pe site-ul web - crearea de statistici anonime pentru a ajuta la înțelegerea modului în care Utilizatorii Magazinului Online utilizează serviciul, pentru a îmbunătăți structura, conținutul și funcționalitățile Magazinului Online;

c) Asigurarea securității Magazinului Online.

8. Temeiul prelucrării datelor astfel obținute este interesul legitim al Operatorului, adică nevoia de a asigura cea mai înaltă calitate a conținutului prezentat de Operator, prin adaptarea acestuia la preferințele utilizatorului și la nevoile de marketing - inclusiv cele privind marketingul direct - a produselor și serviciilor oferite de Operator sau de partenerii acestuia, caz în care partenerii nu sunt implicați în prelucrarea datelor Clientului. În măsura în care partenerii Operatorului, care furnizează instrumentele care întrețin funcționarea Magazinului Online pot avea, de asemenea, acces direct la astfel de informații, temeiul legal pentru o astfel de prelucrare a datelor este consimțământul acordat în mod liber de către Client.

9. Utilizatorul poate modifica oricând și în mod independent setările privind modulele cookie, specificând clauzele și condițiile de stocare și de acces la Dispozitivul Utilizatorului. Setările menționate în afirmația anterioară pot fi modificate de către Utilizator de la nivelul setărilor browser-ului web sau al configurației serviciului. În special, setările pot fi modificate astfel încât modulele cookie să fie dezactivate automat, în setările browser-ului sau să fie furnizate informații despre fiecare modul cookie care este salvat pe dispozitivul Utilizatorului. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de activare a modulelor cookie pot fi găsite în setările software (browser). În plus, Utilizatorul se poate opune activităților Operatorului care sunt întreprinse în scopurile menționate mai sus. În cazul acordării consimțământului, inclusiv al consimțământului pentru prezentarea, crearea, acordarea și implementarea reclamelor, ofertelor sau promoțiilor (reducerilor) dedicate, adaptate preferințelor, consimțământul poate fi retras în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor, efectuate în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

10. Utilizatorul poate șterge oricând Modulele cookie utilizând funcțiile disponibile ale browser-ului web pe care îl utilizează.

11. Orice limitare cu privire la utilizarea Modulelor cookie poate afecta unele funcționalități disponibile pe site-ul web.

12. Fiecare utilizator al site-ului web trebuie să asigure securitatea dispozitivelor pe care le utilizează pentru a accesa internetul. Un astfel de dispozitiv trebuie să fie prevăzut cu software de tip antivirus cu o bază de date actualizată, cu un browser web actualizat și cu un firewall activ. În plus, utilizatorul trebuie să se asigure periodic că sistemul de operare și programele software instalate se află la versiunea cea mai recentă, deoarece, în cazul unui atac, vor fi exploatate tocmai erorile sau lacunele detectate în cadrul software-ului instalat. Producătorii de software încearcă să elimine aceste riscuri distribuind actualizări.

13. Utilizarea modulelor cookie pentru a colecta date în scopuri de marketing sau în alte scopuri decât cele necesare pentru afișarea paginilor web, inclusiv pentru a obține acces la datele stocate pe dispozitivul Utilizatorului, necesită consimțământul utilizatorului. Consimțământul poate fi retras oricând. Consimțământul nu este necesar doar în cazul modulelor cookie a căror utilizare este necesară pentru furnizarea serviciului de telecomunicații (transmiterea datelor pentru a permite afișarea conținutului). Puteți să ștergeți modulele cookie sau să dezactivați salvarea acestora sau să retrageți consimțământul privind utilizarea modulelor cookie din setările browserului web. Pentru mai multe informații cu privire la acest subiect, accesați:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

14. Datele obținute cu ajutorul modulelor cookie vor fi stocate până la retragerea consimțământului sau până la formularea unei obiecții. Operatorul poate șterge Datele cu caracter personal dacă acestea nu au fost utilizate în scopuri de marketing timp de 3 ani, cu excepția cazului în care reglementările legale obligă Operatorul să prelucreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp.

15. Operatorul utilizează diverse soluții și unelte în scopuri analitice și de marketing.

16. Lucrăm numai cu parteneri, persoane împuternicite care pot garanta un nivel adecvat de protecție pentru datele dumneavoastră cu caracter personal. Divulgăm Datele dumneavoastră cu caracter personal către terți sau către funcționari publici atunci când suntem obligați, din punct de vedere legal, să facem acest lucru. Putem divulga Datele dumneavoastră cu caracter personal către terți dacă v-ați exprimat consimțământul sau dacă există obligații legale, din acest punct de vedere.

FACEBOOK ADS

Facebook Ads este un sistem de publicitate din cadrul serviciului Facebook și este furnizat de Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, SUA, pe care îl utilizăm pentru a afișa reclame utilizatorilor Facebook și în cadrul căruia site-ul web folosește așa-numitele coduri de remarketing. Aceste coduri de remarketing sunt utilizate pentru a personaliza reclamele în funcție de Client și pentru a le afișa apoi pe rețeaua de publicitate a furnizorului respectiv (Google, Facebook). Aceste rețele includ site-ul web al furnizorului, precum și pe cele ale partenerilor de afaceri ale acestuia. Puteți găsi informații detaliate, în acest sens, pe site-urile web ale furnizorilor, inclusiv pe:

• Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

• Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Noi îl folosim pentru a derula campanii de remarketing și de publicitate pe rețeaua Facebook, pentru a crea rapoarte de performanță a campaniei și pentru a urmări conversiile. Facebook Ads colectează date privind comportamentul utilizatorilor pe baza modulelor cookie și stochează datele în centrele sale de date, inclusiv în Lulea, Suedia, Uniunea Europeană. Informațiile colectate cu ajutorul Facebook Pixel sunt anonime - nu ne permit să vă identificăm. Putem vedea doar ce acțiuni ați întreprins pe site-ul nostru web. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că Facebook poate combina informațiile colectate cu alte informații despre dumneavoastră, care au fost colectate în timp ce ați utilizat Facebook și poate folosi aceste informații în scopuri proprii, inclusiv pentru marketing. Puteți gestiona, de asemenea, setările privind confidențialitatea din contul dumneavoastră de Facebook. Mai multe informații utile despre acest aspect puteți găsi aici: https://www.facebook.com/ads/settings.

Mai multe informații despre acest subiect puteți găsi aici:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

GOOGLE ANALYTICS

este furnizat de Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Modulele cookie de la Google Analytics sunt fișiere utilizate de Google pentru a analiza modul în care Utilizatorul folosește site-ul web, pentru a crea statistici și rapoarte referitoare la site-ul web. Google nu utilizează datele colectate pentru a identifica Utilizatorul și nu combină datele pentru a permite identificarea. Pentru informații detaliate privind domeniul de aplicare și condițiile de colectare a datelor în legătură cu furnizarea serviciului, vă rugăm să accesați:  https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Puteți preveni înregistrarea datelor colectate de modulele cookie de pe site-urile noastre și de pe alte site-uri care utilizează GA, instalând plugin-ul adecvat pentru browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cu toate acestea, prelucrarea datelor în cadrul GA este descrisă în detaliu de către Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

GOOGLE MANAGER DE ETICHETE

Utilizăm instrumentul Google Manager de etichete aparținând Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Acest instrument ne permite să gestionăm script-urile de pe site-ul web al Magazinului Online, de exemplu, script-uri de urmărire a conversiilor de la sisteme de publicitate precum Google Ads, script-uri legate de consimțământul acordat de Utilizatori, script-uri care urmăresc comportamentul Utilizatorului prin intermediul unor instrumente analitice precum Google Analytics. Instrumentul Google Manager de etichete este utilizat pentru a gestiona etichetele (marcajele) unui site web prin intermediul unei interfețe. Utilizarea Google Manager de etichete nu implică stocarea de module cookie sau colectarea datelor cu caracter personal. Acest instrument permite utilizarea altor etichete, care pot colecta date în anumite circumstanțe. Google Manager de etichete nu folosește aceste date. În cazul în care stocarea a fost dezactivată la nivelul domeniului sau al modulelor cookie, acest lucru se va aplica pentru toate etichetele de urmărire implementate prin Google Manager de etichete.

Cu toate acestea, datele obținute în acest mod sunt generalizate - date agregate referitoare la rularea script-urilor, fără nicio posibilitate de a identifica un anumit Utilizator. Pentru informații detaliate privind domeniul de aplicare și condițiile de colectare a datelor în legătură cu furnizarea serviciului, vă rugăm să accesați: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

GOOGLE ADS Google Ads

Serviciul de remarketing Google AdWords este oferit de Google LLC (www.google.com).

Cu ajutorul Google Adwords, promovăm site-ul nostru web în rezultatele căutării și pe site-urile web ale terților. În acest scop, atunci când vizitați site-ul nostru web, pe dispozitivul dumneavoastră este stocat un așa-numit modul cookie de remarketing Google, care, cu ajutorul unui pseudonim de identificare (ID) și pe baza paginilor pe care le-ați vizitat, permite afișarea reclamelor în funcție de interesele dumneavoastră

Datele sunt prelucrate în continuare numai dacă ați consimțit ca Google să asocieze istoricul dumneavoastră de navigare și de utilizare a aplicațiilor cu contul dumneavoastră și să utilizeze informații din contul dumneavoastră Google pentru a personaliza reclamele care sunt afișate pe site-urile web. În acest caz, dacă sunteți conectat la Google atunci când utilizați site-ul nostru, Google și Google Analytics vor utiliza datele dumneavoastră pentru a crea și a defini liste de grupuri țintă pe dispozitive diferite, în scopuri de remarketing. În acest scop, Google combină temporar datele dumneavoastră cu caracter personal cu datele Google Analytics, pentru a crea grupurile țintă.

- acest instrument măsoară eficiența campaniilor publicitare desfășurate de Operator, permițând analiza unor astfel de date precum, de exemplu, cuvinte cheie sau numărul de utilizatori unici.

Informațiile privind prelucrarea datelor de către Google în cadrul serviciului menționat mai sus pot fi găsite la:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 

ALTE PLUGIN-URI DE REȚELE DE SOCIALIZARE

Site-ul utilizează plugin-uri și alte instrumente de socializare furnizate de site-uri precum: Facebook, Instagram și Pinterest.

Prin afișarea site-ului nostru web, care conține un astfel de plug-in, browser-ul dumneavoastră va stabili o conexiune directă la serverele administratorilor rețelelor de socializare (furnizorii de servicii). Conținutul plugin-ului este transmis de furnizorul de servicii respectiv direct în browser-ul dumneavoastră și este integrat în site-ul web. Prin această integrare, furnizorii de servicii sunt informați despre faptul că browser-ul dumneavoastră a vizualizat site-ul nostru web, chiar dacă nu aveți un cont deschis pe site-ul furnizorului respectiv de servicii și nu sunteți în prezent conectat la acesta. Aceste informații, împreună cu adresa dumneavoastră IP sunt trimise de browser-ul dumneavoastră direct către serverul furnizorului (unele servere sunt situate în SUA) și sunt stocate pe acesta.

Dacă, pe de altă parte, v-ați conectat la una dintre rețelele de socializare, acest furnizor de servicii va putea asocia direct vizita dumneavoastră pe site-ul nostru cu profilul dumneavoastră de pe acea rețea de socializare.

Dacă utilizați plugin-ul pentru a partaja conținut, informațiile vor fi trimise, de asemenea, direct la serverul furnizorului dumneavoastră de servicii și vor fi stocate pe acesta.

În plus, aceste informații vor fi afișate pe rețeaua de socializare relevantă și vor putea fi vizualizate de către persoanele pe care le-ați adăugat ca persoane de contact.

Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrarea și utilizarea lor ulterioară de către furnizori, precum și posibilitatea de a contacta furnizorii și drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitatea de a efectua setări, în scopul protejării confidențialității, sunt descrise în politica de confidențialitate a furnizorilor respectivi de servicii.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy‑policy

Dacă nu doriți ca rețelele de socializare să asocieze în mod direct datele colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru cu profilul dumneavoastră din cadrul rețelei de socializare respective, trebuie să vă deconectați de la rețeaua de socializare înainte de a vizita site-ul. De asemenea, puteți utiliza extensii pentru browser care blochează script-urile - atunci veți împiedica încărcarea acestor plugin-uri.

HUBSPOT

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.) HubSpot Analytics este un serviciu de analiză furnizat de HubSpot, Inc. Datele cu caracter personal care sunt colectate: module cookie și date privind utilizarea. HubSpot CRM este un serviciu de gestionare a bazei de date a utilizatorilor furnizat de HubSpot, Inc. Date cu caracter personal care sunt colectate: adresa de e-mail, numărul de telefon și diferite tipuri de Date, așa cum sunt definite în politica de confidențialitate a serviciului.

Hubspot este un instrument online de marketing de intrare și de vânzări pe care îl folosim pentru marketing prin e-mail, automatizarea marketingului, personalizarea site-urilor web și integrarea datelor CRM privind clienții potențiali cu datele referitoare la comportamentul acestora. HubSpot colectează istoricul de navigare (numai de pe site-ul nostru) și datele cu caracter personal ale utilizatorului, obținute prin intermediul formularelor. Utilizarea instrumentului HubSpot implică utilizarea de module cookie suplimentare. Domeniul de aplicare și funcționarea detaliată a modulelor cookie individuale sunt descrise pe site-ul web HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser. Produsele HubSpot sunt găzduite în centrele de date din SUA. HubSpot stochează datele utilizatorilor timp de 12 luni. (scopul prelucrării datelor: analiză, urmărirea conversiilor pe baza consimțământului, temei legal: articolul 6, alineatul 1, litera (a) din RGPD). Instrumentul HubSpot monitorizează utilizatorii prin intermediul modulelor cookie pentru browser, ceea ce înseamnă că: activitatea utilizatorilor este monitorizată în mod anonim. Dacă un utilizator își trimite datele printr-un formular, HubSpot va asocia vizualizările anterioare ale anumitor pagini, pe baza unui modul cookie de urmărire. Există posibilitatea de a șterge modulele cookie, ceea ce înseamnă că, în această situație, utilizatorul va fi tratat ca un utilizator nou și i se va atribui un nou modul cookie. HubSpot va asocia vizualizările unor anumite pagini cu un anumit utilizator dacă acesta accesează un link din cadrul unui e-mail care îl direcționează către o pagină pe care este instalat codul de urmărire HubSpot. Puteți găsi informații utile aici: https://knowledge.hubspot.com/account/how‑does‑hubspot‑track‑visitors

VIMEO

Pe site-ul nostru web puteți vizualiza videoclipuri încărcate pe Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011, SUA („Vimeo”). Dacă vizitați una dintre paginile noastre pe care este instalat plugin-ul Vimeo, se va stabili o conexiune la serverele Vimeo. Serverul Vimeo primește informații referitoare la paginile noastre pe care le-ați vizitat. În plus, Vimeo va primi adresa dumneavoastră IP. Acest lucru este valabil chiar dacă nu sunteți conectat la contul dumneavoastră Vimeo atunci când vizitați site-ul nostru web sau nu aveți un cont Vimeo. Informațiile sunt trimise către un server Vimeo din SUA. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Vimeo, Vimeo vă permite să asociați comportamentul de navigare direct la profilul dumneavoastră personal. Puteți împiedica acest lucru deconectându-vă de la contul Vimeo înainte de a vizita site-ul nostru web.

Pentru mai multe informații despre modul în care gestionăm informațiile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Vimeo disponibilă la https://vimeo.com/privacy

AKAMAI

Site-ul nostru web utilizează servicii de livrare, de securitate și de analiză furnizate de Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, SUA („Akamai”).

Folosim serviciile Akamai pentru a accelera navigarea pe site-ul nostru și pentru a-l proteja.

Aceste servicii utilizează module cookie, fișiere text, semnalizatoare web și interfețe de browser care creează fișiere jurnal care permit ca Akamai: (i) să facă astfel încât site-ul web să poată fi accesat rapid și să fie fiabil și sigur, (ii) să analizeze performanța site-ului web și experiența de utilizator rezultată, (iii) să efectueze o analiză de securitate, (iv) să prevină accesul neautorizat la site-ul web și (v) să creeze rapoarte privind activitățile de la (i)-(iv) pentru clienți.

Fișierele jurnal generate în acest mod pot conține date cu caracter personal (sub forma adreselor IP, acțiunilor întreprinse pe site-ul web și evaluarea dumneavoastră privind utilizarea site-ului web). Akamai poate transfera aceste date cu caracter personal (din fișierele jurnal, cum ar fi adresele IP) către serverele sale, le poate stoca și le poate prelucra. Majoritatea serverelor Akamai se află în Statele Unite. Akamai se asigură că transferul datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE în afara Spațiului Economic European îndeplinește cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor. În acest scop, Akamai a implementat mecanisme de date recunoscute legal, cum ar fi așa-numitele clauze contractuale standard UE. Akamai nu va utiliza aceste date pentru a identifica sau pentru a crea profiluri ale persoanelor.

Pentru mai multe informații despre condițiile de utilizare ale Akamai cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liniile directoare ale Akamai cu privire la protecția datelor, vă rugăm să vizitați https://www.akamai.com/uk/en/privacy‑policies.

HOTJAR

Site-ul nostru web folosește instrumente oferite de Hotjar Ltd. Hotjar vă permite să analizați comportamente prin intermediul unor servicii precum: înregistrarea mișcărilor utilizatorilor pe site, căi de conversie, sondaje de opinie pentru utilizatori și formulare online, hărți calorice. Hotjar colectează informații despre modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Acestea sunt generate folosind codul de urmărire și modulele cookie și sunt transmise și stocate pe serverele Hotjar. Codul de urmărire Hotjar poate colecta următoarele informații:

Cu ajutorul dispozitivului și al browserului dumneavoastră, Hotjar poate colecta următoarele date:

a) adresa IP a dispozitivului (codificată astfel încât să nu poată fi posibilă identificarea utilizatorului),

b)adresa de e-mail și numele utilizatorului,

c) tipul de dispozitiv, parametrii de funcționare ai acestuia și tipul de browser,

c) locația (numai denumirea țării din care a provenit apelul),

Utilizăm informațiile pe care le colectăm pentru a analiza și pentru a dezvolta site-ul nostru web și serviciile din cadrul acestuia.  Modulele cookie folosite de Hotjar au perioade diferite de utilizare; unele expiră după 365 de zile, în timp ce altele expiră imediat după încheierea sesiunii.

Dacă nu sunteți de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să accesați site-ul web: https://www.hotjar.com/opt‑out

§ 11 MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

1. Politica este supusă, după caz, revizuirilor și actualizărilor periodice. În cazul în care Politica este actualizată, Utilizatorul va fi informat în mod corespunzător despre acest lucru prin afișarea informațiilor adecvate, sau prin e-mail. În unele cazuri, Utilizatorul poate fi informat în prealabil cu privire la actualizarea Politicii, iar continuarea utilizării serviciilor Magazinului Online va fi considerată o acceptare a versiunii actualizate a Politicii.

2. Utilizatorul care refuză să accepte clauzele și condițiile serviciilor Magazinului Online după intrarea în vigoare a Politicii modificate poate înceta să mai folosească serviciile Magazinului Online.

sunt suplimente pentru o frumusețe sănătoasă care ajută la îngrijirea nu numai a aspectului tău, ci și la imunitatea și bunăstarea ta.

Newsletter
Înscrie-te pentru a primi cele mai bune oferte și pentru a avea acces la sfaturi de la experții noștri.

Administratorul datelor cu caracter personal este Health Labs Care S.A. cu sediul social în Varşovia, datele cu caracter personal vor fi efectuate în vederea trimiterii Buletinului informativ. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestora. Aveți dreptul: să accesați, să rectificați, să ștergeți, să limitați prelucrarea, transferul și să vă opuneți și să depuneți o plângere la președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Livrare gratuită

Pentru comenzi peste 200 RON

Expediere în termen de 24 de ore

Pentru comenzile depuse până la 12:00

Plăți sigure

Datorită certificatului și criptării SSL

Livrare comodă

Firme de curierat, automate poștale și puncte de preluare

Ajutorkontakt@healthlabs.pl

Luni - Vineri 8:00 - 16:00 Prețul apelului în funcție de tarifele operatorului.

Formular de contactScrie-ne pe MessengerColaborareÎntrebări și răspunsuri frecvente (FAQ)
ProduseToate produseleSuplemente alimentareCosmetice pentru fațăSeturi
MagazinRegulamentul MagazinuluiPolitica de ConfidențialitateMetode de platăMetode de livrareReturProtecția Consumatorilor - ANPCContactGestionează fișierele cookies

© 2024 Health Labs Care. Toate drepturile rezervate.

Health Labs Care S.A.

ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa, Polonia NIP (CUI): 9662131622 — KRS: 0000986637

România / Romania
MasterCardVisaPayUBlik
PayPalApplePayGooglePay